Logotype for print

Nya broschyrer om VA för fastighetsägare

2022-09-26

Vattenläckor, stopp i avloppet och källaröversvämningar är några exempel på problem som kan uppstå om vatten och avloppsledningarna inte anläggs på rätt sätt. Svensk Försäkring har i samverkan med Säker Vatten, Svenskt Vatten och Installatörföretagen tagit fram två broschyrer om hur viktigt det är att anlägga vatten och avloppsledningar korrekt.

VA-ledningar mellan kommunens anslutningspunkt och byggnaden är ett ofta bortglömt område. Syftet med broschyrerna är att ge vägledning dels till de som bygger nytt, dels till de som ska renovera sin fastighet. Det är viktigt att anlägga vatten och avloppsledningarna på rätt sätt för att kunna få dricksvatten samtidigt som avloppsvattnet leds bort. Svensk Försäkring har deltagit i arbetet av broschyrerna för att skador ifrån VA-ledningar ska minska samt upplysa om försäkringars omfattning vid dessa skador.

Staffan Moberg, jurist

- På grund av det förändrande klimatet kommer påfrestningarna i VA-systemen öka och risken för översvämningar i fastigheten ökar. Mer än hälften av alla översvämningsskador som anmälts till försäkringsbolagen är baktrycksskador, som innebär att vattnet tagit sig in i fastighet via VA-systemet, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Om vatten och avloppsledningar inte anläggs på rätt sätt kan konsekvenserna bli dyra. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och anlägga vatten och avloppsledningarna korrekt redan från början då det är svårt att upptäcka fel och dyrt att åtgärda efteråt. Det är även viktigt att skydda sina vatten och avloppsledningarna för att undvika obehagliga konsekvenser.