Logotype for print

Årets statistikrapport Försäkringar i Sverige publicerad

2022-05-10

Svensk Försäkrings statistikrapport Försäkringar i Sverige 2012–2021 är nu publicerad. Rapporten ger en övergripande bild av försäkringsbranschens alla områden.

Rapporten beskriver försäkringarnas roll i samhället, dess påverkan på samhällsekonomin, försäkringsbolagens roll och hur bolagen är representerade. I rapporten visas också hur mycket som betalas ut i form av ersättningar, tjänstepension och sparande samt hur mycket som betalas in i form av premieinkomster.  

Rapporten ger både en övergripande bild av försäkringsmarknaden och en möjlighet att dyka ner lite djupare. Vi hoppas att Försäkringar i Sverige kommer ge dig som är intresserad en möjlighet till fler perspektiv och bättre kunskap om försäkringsbranschen.

Vi tillhandahåller uppgifter om försäkringar som bygger på statistik från bland annat Svensk Försäkring, Statistiska centralbyrån (SCB), Finansinspektionen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO).