Logotype for print

Nytt digitalt beräkningsverktyg för medicinsk invaliditet

2022-01-12

Idag lanseras ett digitalt beräkningsverktyg för att kunna räkna på medicinsk invaliditet vid flera invaliditetsgrader.

Vid beräkning av en samlad invaliditet när man har flera funktionsförluster kan man inte bara lägga ihop alla procentsatser för var och en av dessa skador. Det skulle snabbt resultera i att den totala invaliditetsnivån skulle överstiga den högsta invaliditetsnivån, 99 procent. Istället görs en så kallad kumulativ procentuell sammanslagning.

Svensk Försäkring och Personskadekommittén har tillsammans tagit fram ett digitalt beräkningsverktyg för att enklare kunna beräkna invaliditeter. Tjänsten ändrar inget i sak utan förenklar arbetet med beräkningarna. Tabeller för kumulativberäkning finns i de medicinska tabellverken och verktyget riktar sig i första hand till försäkringsbolagen.