Logotype for print

Rekordhöga skadebelopp efter översvämningar 2021

2022-07-11

Över 8 000 skador och ett beräknat skadebelopp på över 1,6 miljarder kronor efter översvämningarna i Gävleborgs och Dalarnas län under sommaren 2021. Det visar uppgifter som Svensk Försäkring har samlat in från de största skadeförsäkringsföretagen på den svenska försäkringsmarknaden.

I augusti 2021 drabbades Gävleborgs och Dalarnas län av kraftiga översvämningar efter skyfall som sägs vara de värsta på över 20 år. Det föll drygt 160 mm regn inom loppet av tolv timmar vilket är stora vattenmängder. Det medförde att många fastigheter, framförallt källare, blev vattenfyllda vilket orsakade flertalet skador. Inte bara villor drabbades utan även företagsfastigheter. Antalet anmälda skador till försäkringsbolagen efter översvämningarna i Gävleborgs respektive Dalarnas län uppgår till över 8 000 och det beräknade skadebeloppet uppgår till mer än 1,6 miljarder (1). Det tar lång tid att åtgärda översvämningsskador och alla skador har ännu inte kunnat avslutas.

Staffan Moberg, jurist

–  2021 blev ett år med många klimatrelaterade naturskador. De här skadorna kommer bli allt vanligare framöver, vilket visar på behovet av att kontinuerligt arbeta med klimatanpassningar. Det är för den här sortens omfattande händelser som det är viktigt att ha en försäkring, som kan ersätta skador till följd av plötsliga och oförutsedda händelser. Regering och riksdag måste nu se till att lagstiftningen möjliggör klimatanpassning av samhället, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Under de senaste tio åren är det framför allt naturskador i form av stormar som har drabbat Sverige. Den senaste årsstatistiken visar dock att det under 2021 var översvämningar som dominerade, vilket främst beror på översvämningarna i Gävleborgs och Dalarnas län men även på grund av översvämningar i Stockholms län. Förutom skyfall kan översvämningar också bero på snösmältning samt stigande sjö-, eller vattendrag.

 

(1) Här ingår utbetalda försäkringsersättningar inklusive kända och okända reserver.