Logotype for print

Barnförsäkring

Barnförsäkringar fungerar ofta som en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring och vanligtvis gäller försäkringen upp till dess att barnet har fyllt 25 år. Försäkringen kan tecknas både som en individuell försäkring och som en gruppförsäkring. Över 1,5 miljoner barn i Sverige har en individuell barnförsäkring och drygt 530 000 har en gruppförsäkring.

Barnförsäkringar som individen (oftast föräldrarna) betalar finns både som individuella och som gruppförsäkringar. En individuell barnförsäkring är mer omfattande än en gruppförsäkring, men vilka ersättningsmöjligheter som finns beror på villkoren i försäkringsavtalet och det försäkringsbelopp som är avtalat.

Individuella barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga pga. sjukdom eller olycksfall. Denna typ av försäkringar har de senaste tretton åren ökat med knappt 16 procent. Antalet barn och ungdomar upp till 25 år i Sverige har ökat med knappt 10 procent under motsvarande period.

Barn kan även vara sjuk- och olycksfallsförsäkrade i gruppförsäkringar, där ofta samtliga barn i hushållet täcks av samma försäkring. Gruppförsäkringar kan ingå i ett paket som till exempel en facklig organisation eller en arbetsgivare erbjuder, men där hushållen normalt sett själva står för kostnaden. En del gruppförsäkringar innehåller bara ett grundskydd för barnet, där framförallt invaliditetsersättningar ingår, och kan inte jämföras med en individuell barnförsäkring.

Det finns även olika former av barnförsäkringar, som betalas av företag och föreningar. Det kan till exempel vara försäkringar i samband med idrottstävlingar, det vill säga organisatören av tävlingen tecknar en försäkring för barnen som deltar. Premierna är i sådana fall normalt sett låga eftersom försäkringarna gäller under en begränsad tid, till exempel under den tid idrottstävlingen äger rum.

Uppdaterad 2019-04-16