Logotype for print

Barnförsäkring

Publicerad: 2023-05-31 Nästa publiceringsdatum: 2024-05-29

Barnförsäkringar fungerar ofta som en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring och gäller vanligtvis upp till dess att barnet har fyllt 25 år. Försäkringen kan tecknas både som en individuell försäkring och som en gruppförsäkring. Drygt 1,5 miljoner barn i Sverige har en individuell barnförsäkring.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Barnförsäkringar som individen (oftast föräldrarna) betalar finns både som individuella försäkringar och som gruppförsäkringar. En individuell barnförsäkring är mer omfattande än en gruppförsäkring, och vilka ersättningsmöjligheter som finns beror på villkoren i försäkringsavtalet och det försäkringsbelopp som är avtalat.

Anm.: Barnförsäkringar finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Barnförsäkring omfattar i de flesta fall både sjuk- och olycksfall; om ett barn enbart har olycksfallsförsäkring så ingår den inte här.

Individuella barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Antalet individuella försäkringar har de senaste tio åren ökat med 7 procent. Antalet barn och ungdomar i Sverige som inte är äldre än 25 år har under samma period ökat med knappt 5 procent. Ungefär hälften av dessa barn och unga har idag en individuell barnförsäkring.

Barn kan även ha sjuk- och olycksfallsförsäkring via gruppförsäkringar, där ofta samtliga barn i hushållet upp till 18 års ålder täcks av samma försäkring. Drygt 333 000 har en gruppförsäkring, varav en del även har individuell försäkring.

Gruppförsäkringar kan ingå i ett paket som till exempel en facklig organisation eller en arbetsgivare erbjuder, men där hushållen normalt sett själva står för kostnaden. En del gruppförsäkringar innehåller bara ett grundskydd för barnet, där framför allt invaliditetsersättningar ingår, och kan inte jämföras med en individuell barnförsäkring.

Det finns även barnförsäkringar som betalas av företag och föreningar. Det kan till exempel vara försäkringar i samband med idrottstävlingar för barn, där organisatören av tävlingen tecknar en försäkring för dem som deltar. Premierna är i sådana fall normalt sett låga eftersom försäkringarna gäller under en begränsad tid, till exempel under den tid som idrottstävlingen äger rum.

Statistikens innehåll

Barnförsäkring rapporteras till Svensk Försäkring tillsammans med övriga försäkringsprodukter inom sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar. Insamling sker årligen av antal försäkringar och premieinkomst. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen. Skadeförsäkringsföretagen står för majoriteten av antalet barnförsäkringar.