Logotype for print

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

I slutet av 2018 fanns drygt 25 miljoner sjuk- och olycksfallsförsäkringar i Sverige. Anledningen till att det finns så många sjuk- och olycksfallsförsäkringar är att en individ kan ha flera olika sådana försäkringar. Knappt hälften (46 procent) var olycksfallsförsäkringar och en dryg tredjedel (34 procent) var någon form av sjukförsäkring. Antalet barnförsäkringar, som oftast är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring, har sedan 2006 ökat från 2,5 till 3,3 miljoner.

Knappt 42 procent av sjuk- och olycksfallsförsäkringarna betalas inte av individen som har försäkringen utan av individens arbetsgivare. Nästan lika stor andel, drygt 38 procent, av försäkringarna är gruppförsäkringar. En gruppförsäkring innebär exempelvis att individen via medlemskap i en fackförening får möjlighet att teckna försäkringen, ofta till ett förmånligt pris. Resterande sjuk- och olycksfallsförsäkringar är individuella försäkringar, som individen själv tecknar och betalar för.

Anm.: Barnförsäkring omfattar i de flesta fall både sjuk- och olycksfall. Om ett barn enbart har olycksfallsförsäkring så ingår den i kategorin Olycksfallsförsäkring.
I kategorin Övrigt ingår bland annat försäkring för graviditet, rehabilitering och sjukavbrott.

Sjukvårdsförsäkring omfattar inte ekonomisk ersättning på samma sätt som övriga sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen omfattar vanligtvis sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård och ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. 

Uppdaterad 2019-04-15