Logotype for print

Sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring

I slutet av 2019 fanns det drygt 26 miljoner försäkringar inom produktområdet sjukdom, sjukvård och olycksfall i Sverige. För dessa försäkringar betalade försäkringstagarna, eller deras arbetsgivare, 18 miljarder kronor i premier.

Anledningen till att det finns så många sjuk- och olycksfallsförsäkringar är att en individ kan ha flera olika sådana försäkringar. Knappt hälften (49 procent) av dessa 26 miljoner försäkringar var olycksfallsförsäkringar och en tredjedel (33 procent) var någon form av sjukförsäkring. Dessa försäkringar ger en ekonomisk ersättning vid sjuk- och olycksfall.

Det finns också kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Ett exempel är barnförsäkringar som i de flesta fall är sådana försäkringar. Barnförsäkringar utgjorde ungefär 11 procent av samtliga sjuk- och olycksfallsförsäkringar vid slutet av 2019. Ungefär 3 procent var kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar för vuxna.

Drygt 44 procent av sjuk- och olycksfallsförsäkringarna som fanns vid slutet av 2019 betalades av individens arbetsgivare. Drygt 36 procent av försäkringarna var gruppförsäkringar, där en företrädare – till exempel en arbetsgivare eller ett fackförbund – har avtalat fram en lösning som individen via sin anställning eller sitt medlemskap får möjlighet att teckna, ofta till ett förmånligt pris. Resterande sjuk- och olycksfallsförsäkringar var individuella försäkringar, där individen själv tecknat försäkringen.

Anm.: Sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Barnförsäkring omfattar i de flesta fall både sjuk- och olycksfall; om ett barn enbart har olycksfallsförsäkring så ingår den i kategorin Olycksfallsförsäkring.
I kategorin Övrigt ingår bland annat försäkring för graviditet, rehabilitering och sjukavbrott.

Sjukvårdsförsäkring omfattar inte ekonomisk ersättning på samma sätt som övriga sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen omfattar vanligtvis sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård och ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Statistikens innehåll

Insamling av sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkringar (antal försäkringar och premieinkomst) sker årligen. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen. Skadeförsäkringsföretagen står för ungefär re fjärdedelar av antalet sjukvårdsförsäkringar. Försäkringar som innehåller både sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser redovisas som sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Innehållet i försäkringarna kan variera något, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Akutvård, intensivvård (IVA) eller vård i livets slutskede ges inte inom ramen för sjukvårdsförsäkringen.