Logotype for print

Skador i hushåll och företag

Svensk Försäkring samlar in uppgifter om

- antalet anmälda skador per månad - denna rapportering görs senast den 20:e i månaden efter skademånaden och publiceras omkring två månader efter skademånaden.

- antalet inträffade skador och skadekostnader (i tusentals kronor) per år - denna rapportering görs senast den 1 maj året efter skadeåret och publiceras i juli varje år.

Antalet anmälda skador är vanligtvis högre än antalet inträffade skador eftersom alla anmälda skador inte alltid genererar en skadeutbetalning. Det kan vara så att skadan inte var så allvarlig trots allt och därför inte genererade någon skadekostnad utöver självrisken. Dessa skador kallas noll-skador och ingår inte i begreppet inträffade skador.

Antalet skador varierar över tid. För att se trenden i utvecklingen av antalet anmälda skador bör man använda rullande 12-månaderstal. Det innebär att för varje månad presenteras en summa av antalet anmälda skador under den senaste 12-månadersperioden.