Logotype for print

Hem, villa och företag

Här redovisas statistik kopplat till hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar. Dessutom cykelstölder, åska, brand och naturskador.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Svensk Försäkring samlar in uppgifter om:

- antalet anmälda skador per kvartal - denna rapportering görs senast den 15:e i månaden efter skadekvartalet och publiceras omkring två månader efter skadekvartalet.

- antalet inträffade skador och utbetalda skadebelopp per år - denna rapportering görs senast den 31 maj året efter skadeåret och publiceras i juni/juli varje år.

Antalet anmälda skador är vanligtvis högre än antalet inträffade skador eftersom alla anmälda skador inte alltid genererar en skadeutbetalning. Det kan vara så att skadan inte var så allvarlig trots allt och därför inte genererade någon skadeutbetalning utöver självrisken. Dessa skador kallas noll-skador och ingår inte i begreppet inträffade skador.

Antalet skador varierar över tid. För att se trenden i utvecklingen av antalet anmälda skador bör man använda rullande årstal per kvartal. Det innebär att för varje kvartal presenteras en summa av antalet anmälda skador under de fyra senaste kvartalen. I statistikdatabasen finns möjlighet att välja om man vill se kvartalsvärden eller årsvärden per kvartal.