Logotype for print

Behandlingar inom sjukvårdsförsäkringen

Publicerad: 2023-05-31 Nästa publiceringsdatum: 2024-05-29

Under 2022 betalades det ut försäkringsersättningar för nästan 400 000 skador och det utfördes omkring 1,6 miljoner behandlingar inom sjukvårdsförsäkringen, varav drygt 58 000 operationer. Den vanligaste behandlingen som utförs är planerad specialistvård inom rörelseapparaten, exempelvis naprapati eller fysioterapi.

En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkringen handlar huvudsakligen om planerad specialistvård. Det kan till exempel vara besök hos ortoped, hudspecialist, mottagning för öron, näsa, hals, hud med mera. Till de vanligaste insatserna inom försäkringen hör besök hos fysioterapeut och/eller naprapat samt psykolog. Vi har därför valt att redovisa dessa insatser inom specialistvården separat.

Under 2022 betalades det ut försäkringsersättning för nästan 400 000 skador vilket ledde till omkring 1,6 miljoner behandlingar inom ramen för sjukvårdsförsäkringen, varav 58 300 operationer.

Anm.: De som rapporterar är försäkringsföretagen på den svenska marknaden.

Alla insatser inom sjukvårdsförsäkringen föregås av en medicinsk bedömning på motsvarande sätt som inom den offentligfinansierade vården. Vården utförs endast om det kan konstateras att det finns ett behov av vård. Vården finansieras i sin helhet genom inbetalda försäkringspremier och vården utförs enbart av privata vårdgivare i Sverige eller utomlands. Akutvård, intensivvård, förlossning, kosmetisk behandling med flera ges inte inom sjukvårdsförsäkringen.

Statistikdatabasen