Logotype for print

Anmälda skador per kvartal motor

Publicerad: 2024-05-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-04

Här redovisas antal anmälda skadehändelser per kvartal för olika skadearter och fordonsklasser inom trafik- och motorfordonsförsäkringar, samt uppgifter om antal dödade och skadade i trafiken.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Statistiken skiljer sig från årsstatistiken för samma försäkringsområde (se länk nedan) som exkluderar skador som inte lett till utbetalningar. I årsstatistiken redovisas också uppgifter om intjänade premier och utbetalningar.

Statistikens innehåll

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren teckna en separat motorfordonsförsäkring.