Logotype for print

Anmälda skador per månad

Här redovisas antal anmälda skadehändelser per månad för olika skadearter och försäkringsgrenar inom hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar.

Statistiken skiljer sig från årsstatistiken för samma försäkringsområde (se länk nedan) som exkluderar skador som inte lett till utbetalningar. I årsstatistiken redovisas också uppgifter om antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och utbetalningar.

Ny statistik kommer med branschstatistiken den 24 maj 2019

Hem-, villa-, företags- och fastighetsförsäkring