Logotype for print

Anmälda skador per kvartal hem, villa, företag

Publicerad: 2024-05-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-09-04

Här redovisas antal anmälda skadehändelser per kvartal för olika skadearter och försäkringsgrenar inom hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Statistiken skiljer sig från årsstatistiken för samma försäkringsområde (se länk nedan) som exkluderar skador som inte lett till utbetalningar. I årsstatistiken redovisas även uppgifter om antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och utbetalningar.

Statistiken presenteras i samband med att statistiken om Försäkringsmarknaden presenteras.

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.