Logotype for print

Inbrott, stöld och rån

Publicerad: 2024-06-12 Nästa publiceringsdatum: 2025-06-12

Inbrott, stöld och rån, också kallat tillgreppsbrott, är något som vi kan drabbas av. Som försäkrad skyddar du dig mot den ekonomiska förlust som detta kan innebära. Under 2023 betalde försäkringsföretagen ut skadeersättningar för sammanlagt drygt 123 000 tillgreppsbrott. Detta till ett totalt värde av närmare 2,4 miljarder kronor.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Inbrott och stöld i bostäder, företag och fordon – tillsammans med bland annat cykelstölder samt rån – utgör så kallade tillgreppsbrott. De är relativt vanliga brott som förhållandevis många personer drabbas av. Mest förekommande är stöld av eller från fordon, inbrott och stöld i bostäder samt cykelstölder. Under 2023 drabbades försäkringstagare av sammanlagt drygt 123 000 tillgreppsbrott vilket är en minskning med 7 procent jämfört med föregående år.

Inbrott och stölder från bostäder har minskat trendmässigt sedan toppnoteringen år 2016. Nedgången var särskilt stor under pandemiåren och kan vara kopplad till att många jobbade i hemmet och inte åkte bort på semester, vilket gjorde det svårare för inbrottstjuvarna. Under 2022 ökade dock antalet inbrott och stölder i bostäder men för 2023 är det återigen en minskning. Sammanlagt betalade försäkringsföretagen ut ersättningar för drygt 37 000 inbrott och stölder från bostäder vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 2022.

Antalet inbrott i och stöld av eller från fordon har under 2023 minskat med 13 procent för privatägda personbilar men ökat med 5 procent för företagsägda bilar. Antalet cykelstölder minskade med 12 procent jämfört med året innan.image001.png

För de så kallade tillgreppsbrotten betalade försäkringsföretagen ut ersättningar till drabbade hushåll och företag, till ett värde av sammanlagt närmare 2,4 miljarder kronor under 2023. Nästan hälften, 45 procent motsvarande drygt 1,1 miljard kronor, av det totala beloppet betalades ut för inbrott och stöld i och ur fordon. Vidare betalades 22 procent av det totala beloppet ut för inbrott i och stöld från bostäder.

Mellan 2022 och 2023 ökade de utbetalda skadebeloppen för tillgreppsbrott med 3 procent (74 miljoner kronor).

image003.png