Logotype for print

Djurförsäkringar

Publicerad: 2024-05-28 Nästa publiceringsdatum: 2025-06-03

Djurförsäkringar tecknas för att ge ett ekonomiskt skydd för försäkringstagaren genom att ersätta kostnader som kan uppstå när ett djur blir skadat eller drabbas av sjukdom. Försäkringarna ger framför allt ersättning för kostnader för veterinärbesök.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Premieinkomster och skadebelopp

Under 2023 betalades det in totalt 6,0 miljarder kronor i premier för olika djurförsäkringar. Det är en ökning med drygt 0,2 miljarder kronor, motsvarandes en ökning med 4 procent jämfört med 2022. Premieinkomsterna för djurförsäkringar har ökat årligen och kraftigast var ökningarna under 2021 och 2020 då premierna ökade med 13 procent respektive 11 procent. Under de senaste tio åren har premieinkomsterna för djurförsäkringar mer än fördubblats. Att premieinkomsterna ökar kan vara en följd av att det tecknas fler försäkringsavtal för djur samt att de genomsnittliga premierna för djurförsäkringar blir högre eller kombinationer av detta.   

Figur 1. Premieinkomst i miljarder kronor per år för djurförsäkringar, år 2010–2023

image001.png

Under 2023 betalade försäkringsbolagen ut 4,5 miljarder kronor i ersättningar för de kostnader som uppstått för försäkringstagaren på grund av att de försäkrade husdjuret drabbats av sjukdom eller skada. Ersättningarna avser framför allt ersättningar för de kostnader som uppstått på grund av veterinärvård. Jämfört med 2022 är det en ökning med 0,5 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 12 procent. Bortsett från år 2020 så är det den kraftigaste ökningen från ett år till ett annat under perioden 2010 till och med 2023.

Figur 2. Beräknat skadebelopp per år för djurförsäkringar, år 2010–2023

image002.png