Logotype for print

Cykelstölder

Publicerad: 2024-06-12 Nästa publiceringsdatum: 2025-06-12

Försäkringsföretagen har betalat ut försäkringsersättningar för totalt 35 200 cykelstölder som inträffade under 2023. Det är en minskning med drygt 4 900 cykelstölder motsvarandes en minskning med 12 procent jämfört med året innan. Totalt betalades det ut drygt 232 miljoner kronor i skadeersättningar för dessa cykelstölder vilket är en minskning med 5 procent. Den genomsnittliga skadeersättningen för cykelstölder var 6 600 kronor, men det varierar givetvis beroende på cykelns värde.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Nästan 232 miljoner kronor betalades ut i försäkringsersättningar för totalt 35 200 cykelstölder under 2023. Antalet cykelstölder har minskat med 12 procent och den totala skadeersättningen har minskat med 5 procent jämfört med året innan. Även antalet cykelstölder som anmälts till polisen har minskat. Under 2023 polisanmäldes 57 800 cykelstölder, vilket är 4 900 färre än året innan.

Cykelstölder som det har betalats ut ersättning för motsvarar 61 procent av antalet stöldanmälningar som gjorts till polisen under 2023. Det är en ökning med 15 procentenheter sedan 2014. Att en person har polisanmält en cykelstöld behöver inte nödvändigtvis innebära att personen också har anmält stölden till ett försäkringsföretag. Det kan vara så att cykelägaren inte har en försäkring som täcker cykelstöld, cyklar av mindre värde som gör att självrisken överstiger värdet av cykeln eller att cykeln har lämnats olåst. För att få ersättning för en stulen cykel krävs att cykeln varit låst.

cykel1.png

Det genomsnittliga utbetalda skadebeloppet för en cykelstöld var 6 600 kronor under 2023. Det är en ökning med 500 kronor jämfört med året innan och mer än en dubblering jämfört med 2014. Det beror framför allt på att cyklarnas värde har ökat, särskilt genom elcykelns intåg på marknaden. Av de stöldanmälningar som gjorts till polisen 2023 avsåg 25 procent elcyklar. Det är en dubbelt så hög andel jämfört med tre år tidigare. Vid stöld betalas ersättning för cykelns värde minus den självrisk som ägaren har i sitt försäkringsavtal. Hur stort beloppet blir beror också på hur gammal cykeln är (så kallat åldersavdrag). 


cykel2.png