Logotype for print

Inträffade skador per år

Under de senaste 10 åren har antalet skador relaterade till motorfordonsförsäkringar ökat med 44 procent, medan antalet skador relaterade till trafikförsäkringen har minskat med 23 procent. Samtidigt växer de utbetalda beloppen för bägge försäkringsformerna. De utbetalda beloppen från motorfordonsförsäkringar har ökat med drygt 3,9 miljarder kronor (ca 55 procent) och de utbetalda beloppen från trafikförsäkringar har ökat med knappt 0,7 miljarder kronor (ca 23 procent).

Statistikdatabasen stängs för underhåll från den 24 mars

Programvaran för vår statistikdatabas kommer att uppgraderas och ett visst underhåll kommer att genomföras.

Från och med den 24 mars stänger vi ner möjligheten att nå Statistikdatabasen och som längst kommer den att vara stängd till den 14 april. Under denna period kommer vi att ha mycket begränsad möjlighet att hjälpa till med att ta fram data manuellt. Vi meddelar i nyhetsbrev och här när statistikdatabasen åter kan nås.

Faktaruta

I Sverige ska varje motordrivet fordon som brukas i trafik ha en trafikförsäkring som skyddar mot vissa skador som sker vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks dock inte skador på det egna fordonet. Som kompletterande skydd kan fordonsägaren teckna en separat motorfordonsförsäkring.

Svensk Försäkring samlar in statistik för trafikförsäkringar och motorfordonsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar och intjänade premier. Uppgifter om antalet dödade och skadade i trafiken samlas in på både kvartal och år.