Logotype for print

Försäkringar i Sverige

Publikationen Försäkringar i Sverige innehåller olika diagram om försäkringar som bygger på statistik från främst Svensk Försäkring, Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO).

Publikationen är indelad i tre delar. Den första delen handlar om skadeförsäkring och redovisar bland annat hur många skador som inträffar och hur mycket försäkringsföretagen betalar ut i ersättning för olika sorters skador. Den andra delen handlar om pensions- och livförsäkring. Där visas exempelvis hur mycket som betalas ut i pension. Den avslutande delen ger en övergripande beskrivning av den svenska försäkringsbranschen, bland annat om antalet anställda, hur mycket premier som betalas in till försäkringsföretagen och hur försäkringsföretagen placerar sina tillgångar.