Logotype for print

Försäkringar i Sverige

Publikationen Försäkringar i Sverige innehåller olika diagram om försäkringar som bygger på statistik från främst Svensk Försäkring, Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO). Diagrammen avser, med några få undantag, förhållandena under 2011-2020.

Publikationen är indelad i tre delar. Den första delen handlar om skadeförsäkring och redovisar bland annat hur många skador som inträffar och hur mycket försäkringsföretagen betalar ut i ersättning för olika sorters skador. Den andra delen handlar om pensions- och livförsäkring. Där visas exempelvis hur mycket som betalas ut i pension. Den avslutande delen ger en övergripande beskrivning av den svenska försäkringsbranschen, bland annat om antalet anställda, hur mycket premier som betalas in till försäkringsföretagen och hur försäkringsföretagen placerar sina tillgångar.