Logotype for print

Riksdags-nej till proposition om sjukvårdsförsäkring

2023-01-27

Som förväntat sa riksdagen i veckan nej till den förra regeringens förslag om ändrade förutsättningar när regioner tecknar avtal med privata vårdgivare som även har försäkringsbolag som uppdragsgivare.

Propositionen som överlämnades den 16 juni 2022, innehöll förslag om att det av regionens avtal med privata vårdgivare ska framgå hur det säkerställs att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de uppdrag som regionen har överlämnat till den privata vårdgivaren.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Beslutet var väntat efter det att M, KD, SD, L och C i höstas lämnade in motioner som föreslog att regeringens proposition om sjukvårdsförsäkringen avslås. Även lagrådet var kritiskt och ansåg bland annat att det var ”svårt att bedöma vilka syften förslaget egentligen har”, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.