Logotype for print

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården

2022-11-15

(Ds 2022:15)

Svensk Försäkring tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Vi lämnar inledningsvis övergripande synpunkter på utredningens arbete och dess huvudsakliga slutsatser. I övrigt begränsar sig vårt yttrande till de förslag som direkt eller indirekt berör försäkring.

48. Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården (Ds 2022 15).pdf