Logotype for print

Statlig ersättning bör omfatta ett vidare begrepp av covid-19-vaccin

2021-04-12

Viruset som orsakar covid-19 har muterat i en rad nya varianter. Detta innebär att även vaccin behöver utvecklas för att kunna erbjuda skydd mot dessa nya varianter. Den statliga ersättningsgarantin vid eventuell personskada orsakad av vaccin mot covid-19 bör därför omfatta ett vidare begrepp av vaccin. Det menar Svensk Försäkring i ett yttrande idag över ett utkast till lagrådsremiss.

I ett utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19 anges omfattningen av den statliga ersättningen för personskada orsakad av vaccin mot covid-19. Beskrivningen av omfattningen medför en inskränkning av lagens omfattning i förhållande till vad Svensk Försäkring förmodar är syftet med lagstiftningen.

Viruset covid-19 har redan muterat i en rad nya varianter, vilket sannolikt kommer att medföra att även vaccinet behöver utvecklas för att kunna erbjuda skydd mot senare varianter av covid-19. Med nuvarande formulering skulle inte dessa vaccin omfattas av den statliga garantin.

Staffan Moberg, jurist

– Enligt vår mening vore det lämpligare att använda sig av ett vidare begrepp avseende vad vaccinet förväntas skydda emot. Måhända är det lämpligare att tala om endast vaccin mot covid eller covid-SARS. Med ett sådant vidare begrepp bör det även övervägas att tidsbegränsa lagstiftningen alternativt att se över lagen efter några år, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

En annan anledning till att genomföra en uppföljning av lagstiftningen är att Läkemedelsförsäkringens möjligheter att lämna ett mer omfattande skydd kan komma att förändras när mer erfarenhet av vaccinet erhållits. I dagsläget erhålls inget återförsäkringsskydd på försäkringsmarknaden för vaccin mot covid. Svensk Försäkring bedömer att det med tiden kommer att erbjudas bättre möjligheter att värdera risken och utifrån detta erbjuda visst återförsäkringsskydd, varvid Läkemedelsförsäkringens förutsättningar att erbjuda ett mer omfattande försäkringsskydd sannolikt kommer att förbättras.