Logotype for print

Reglering av privata sjukvårds-försäkringar

2022-01-31

SOU 2021:80

Svensk Försäkring tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Vi lämnar inledningsvis övergripande synpunkter på utredningens arbete och dess huvudsakliga slutsatser. I övrigt begränsar sig vårt yttrande till de förslag, rekommendationer och bedömningar som berör försäkring. Vi avslutar med försäkringsbranschens reflektioner kring sjukvårdsförsäkringen och hur framväxten av den skulle kunna ske i samverkan med privata vårdgivare och den offentlig-finansierade vården.