Logotype for print

Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19

2021-04-12

Socialdepartementet

Svensk Försäkring har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat utkast till lagrådsremiss. Vi har förståelse för brådskan men kan konstatera att det sannolikt varit av godo att ha haft fler parter involverade i arbetet med att ta fram lagförslaget. Med detta sagt vill vi framföra nedanstående synpunkter på förslaget.