Logotype for print

Replik: ”Sjukvårds­försäkringar är inte problemet”

2021-06-24

Det är inte reglering av sjukvårds­försäkring som är lösningen för att nå en mer kostnads­effektiv och jämlik vård i Sverige, skriver Eva Erlandsson på Svensk Försäkring i en replik.

LO och Arena Idé efterlyser hårdare regleringar av sjukvårdsförsäkringar i syfte att stärka den skattefinansierade hälso- och sjukvården (SvD Debatt 18/6). De menar att möjligheterna att bedriva en kostnadseffektiv skatte­finansierad vård av hög kvalitet hotas av sjukvårdsförsäkringar och baserar sin slutsats på en internationell studie. 

Läs hela repliken på SVD Debatt