Logotype for print

Närmare 700 000 har en sjukvårdsförsäkring

2021-04-21

Närmare 700 000 personer omfattas av en sjukvårdsförsäkring. 6 av 10 får den via sin arbetsgivare. Det visar statistik för 2020 som Svensk Försäkring publicerar idag.

Intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. De allra flesta som omfattas av sjukvårdsförsäkring är i arbetsför ålder (15-74 år). I slutet av 2020 hade närmare 700 000 personer en sjukvårdsförsäkring, vilket motsvarar drygt var sjunde sysselsatt person i Sverige.

Eva Erlandsson, senior ekonom

— Det är tydligt att intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. En förklaring kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till en ökad trygghet för den enskilde genom att man snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom. På så sätt tryggas ens inkomst och försörjning, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

De allra flesta försäkringar tecknas av arbetsgivare för alla sina anställda. Det gäller för 6 av 10 försäkringar. Ett skäl till att arbetsgivare väljer att teckna försäkringen kan vara att de har ett långtgående ansvar för förebyggande åtgärder och rehabilitering. Den vanligaste insatsen inom sjukvårdsförsäkringen är besök hos fysioterapeut och naprapat och omkring 40 procent av försäkringsbolagens kostnader härrör från förebyggande och rehabiliterande insatser.

— Sjukvårdsförsäkringen är särskilt viktig för små företag med upp till 10 anställda genom att den underlättar för arbetsgivare att uppfylla det arbetsmiljöansvar som de har. Till det kommer att det är högst väsentligt för små företag att personalen är frisk och kan utföra sina arbetsuppgifter, säger Eva Erlandsson.