Logotype for print

Oklart ansvar om medicinska engångsprodukter används flera gånger

2021-03-16

Att återanvända medicinska engångsmaterial kan ge klimat- och miljömässiga samt ekonomiska fördelar för samhället. Men det innebär att produktansvaret flyttas från den ursprungliga tillverkaren till sjukvården eller annan part, och att ansvaret utvidgas från att en produkt ska användas en gång till att användas flera gånger. Det kan ge effekt på försäkringsskyddet. Det skriver Svensk Försäkring i ett yttrande.

Svensk Försäkring har en stark förståelse för ambitionen att finna möjligheter att genom att återanvända medicinskt engångsmaterial kunna medföra miljömässiga, klimatmässiga och ekonomiska fördelar för samhället.

Vi finner dock att Socialstyrelsens rapport brister i analys av de konsekvenser det får att flytta produktansvaret från den ursprungliga tillverkaren av den medicinska engångsprodukten till sjukvården eller extern part och den skyldighet som åvilar dem för att kunna täcka eventuella risker genom krav på försäkringsskydd eller liknande.

Svensk Försäkring bedömer att det kan uppstå problem att finna försäkringsgivare för det ansvar som faller på sjukvården eller extern part som återanvänder medicinska engångsprodukter. Dessa produkter är framställda just för engångsbruk av en tillverkare som har ett produktansvar. Dennes ansvar kan inte sträcka sig längre än användande av produkten som avsetts för, dvs en gång.