Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Vid årsskiftet 2018 hade omkring 658 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 2,3 procent sedan 2017. Ökningen är störst bland arbetsgivarbetalda försäkringar. Antalet gruppförsäkringar, som har ökat stadigt på senare år, minskar något under 2018. Antalet individuella försäkringar ökar marginellt.

Under 2018 hade nästan 14 procent av antalet sysselsatta personer i åldern 16-64 år en sjukvårdsförsäkring [1]. Det vanligaste är försäkringar som betalas av arbetsgivaren för den enskildes räkning. De omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen. Den enskilde kan köpa en sjukvårdsförsäkring antingen som en individuell försäkring eller som en gruppförsäkring. En gruppförsäkring tecknas vanligen via arbetsgivaren eller det fack-/yrkesförbund som man tillhör. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

 

Under 2018 ökade det totala antalet sjukvårdsförsäkringar med 2,3 procent. Det motsvarar nästan 15 000 försäkringar. De arbetsgivarbetalda försäkringarna ökade med omkring 33 000 försäkringar, en utveckling på drygt 9 procent. Detta trots att förmånsbeskattningen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gäller för premier inbetalda efter det datumet. Många arbetsgivare betalade in premien i förväg för att de anställda skulle undgå förmånsbeskattningen. Gruppförsäkringarna minskade samtidigt med 20 000 försäkringar under 2018, motsvarande 9 procent.[2] Antalet individuella försäkringar är oförändrat.

Sett över en längre tid har antalet sjukvårdsförsäkringar ökat stadigt. Sedan 2000, då det var drygt 103 000 personer som hade en sjukvårdsförsäkring, har antalet sjukvårdsförsäkringar blivit mer än sex gånger fler. 


[1] Enligt Arbetskraftsundersökningarna (SCB) var 4 931 300 personer i åldern 16-64 år sysselsatta under det fjärde kvartalet 2018

[2] Den stora ökningen av gruppförsäkringar under 2016 beror huvudsakligen på en omläggning av hur grupperna ska definieras i statistiken.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer