Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Vid årsskiftet 2017 hade omkring 643 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 5,2 procent sedan 2016. Ökningen är snabbast bland gruppförsäkringarna även om de arbetsgivarbetalda försäkringarna ökar mest i antal. Antalet individuella försäkringar minskar marginellt.

Under 2017 hade omkring 13 procent (643 000 personer) av antalet sysselsatta personer i åldern 16-64 år en sjukvårdsförsäkring (1). Det vanligaste är försäkringar som betalas av arbetsgivaren. Den enskilde kan köpa en sjukvårdsförsäkring antingen som en individuell försäkring eller som en gruppförsäkring. En gruppförsäkring tecknas vanligen via arbetsgivaren, eller det fack-/yrkesförbund som man tillhör. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar. De arbetsgivarbetalda försäkringarna betalas av arbetsgivaren för den enskildes räkning. De omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen.

Under 2017 ökade antalet sjukvårdsförsäkringar med 5,2 procent. Det motsvarar nästan 32 000 försäkringar. Gruppförsäkringarna ökade mest, med 20 000 försäkringar, vilket motsvarar en ökning med nästan 10 procent. De arbetsgivarbetalda försäkringarna ökade med omkring 13 000 försäkringar, en utveckling på knappt 4 procent. Utvecklingstakterna är i linje med trenden att gruppförsäkringarna ökar snabbare än de arbetsgivarbetalda försäkringarna. Den stora ökningen av gruppförsäkringar 2016 beror huvudsakligen på en omläggning av hur grupperna ska definieras i statistiken.

De individuella försäkringarna har samtidigt legat still, dvs. varken ökat eller minskat, de senaste åren.

Sett över längre tid har antalet sjukvårdsförsäkringar ökat stadigt. Sedan 2000, då det var drygt 103 000 personer som hade en sjukvårdsförsäkring, har antalet sjukvårdsförsäkringar blivit sex gånger fler.

(1) Enligt Arbetskraftsundersökningarna (SCB) var 4 823 700 personer i åldern 16-64 år sysselsatta under det fjärde kvartalet 2017.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer