Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Det andra kvartalet 2017 hade knappt 638 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 38 000 personer, eller 6,3 procent, jämfört med samma period 2016. De privat betalda gruppförsäkringarna står för merparten av ökningen.

Mer än 13 procent av antalet sysselsatta personer i åldern 15-64 år [1] har i dag en sjukvårdsförsäkring. De allra flesta (67 procent) har gruppförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina anställda kan tecknas som en del i ett paket av försäkringsprodukter eller separat.

Sjukvårdsförsäkring kan även tecknas privat som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av de privata gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare, fackförening, yrkesförbund eller annan organisation, men försäkringstagaren betalar själv försäkringspremien.

Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar. Det är också de privat betalda gruppförsäkringarna som ökar mest. Det senaste året har antalet personer med privat betald gruppförsäkring ökat med 24 procent och under de senaste fem åren har antalet mer än fördubblats från 79 000 under andra kvartalet 2012 till 161 000 under andra kvartalet 2017.

Utvecklingen av antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat stadigt under hela 2000-talet. År 2000 var det drygt 103 000 personer som hade en sjukvårdsförsäkring jämfört med 638 000 försäkringar det andra kvartalet 2017, vilket motsvarar en femfaldig ökning. 

Sjukvårdsförsäkring som är knuten till annan försäkringsgren t.ex. sjukvårdsförsäkring som tillägg till olycksfallsförsäkring har från och med denna rapportering helt exkluderats från och med 2012. Det finns därför vissa skillnader jämfört med tidigare publicerad statistik för perioden 2012-2016. 

 


[1] Enligt Arbetskraftsundersökningarna (SCB) var 4 832 300 personer i åldern 16-64 år sysselsatta under andra kvartalet 2017.

 

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer