Logotype for print

Behandlingar inom sjukvårdsförsäkringen

Publicerad: 2022-06-01 Nästa publiceringsdatum: 2023-06-01

Under 2021 utfördes omkring 1,4 miljoner behandlingar inom sjukvårdsförsäkringen, varav drygt 46 000 operationer. Den vanligaste insatsen är planerad specialistvård inom rörelseapparaten.

En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkring handlar huvudsakligen om planerad specialistvård. Det kan handla om besök hos ortoped, hudspecialist, mottagning för öron, näsa, hals, hud med mera. Till de vanligaste insatserna inom försäkringen hör besök hos fysioterapeut och/eller naprapat samt psykolog. Vi har därför valt att redovisa dessa insatser inom specialistvården separat.

Under 2021 utfördes omkring 1,4 miljoner behandlingar inom ramen för sjukvårdsförsäkringen, varav 46 413 operationer.

Anm.: En skada innebär i normalfallet flera olika behandlingar, exempelvis återkommande besök för rehabiliteringsinsatser hos fysioterapeut. Det innebär att Svensk Försäkrings medlemsbolag i vissa fall har behövt göra uppskattningar av antalet behandlingar inom varje (unik) skada. De uppgifter som publiceras här är därför inte exakta. De siffror som Svensk Försäkring tidigare har publicerat har avsett antal unika skador som var och en vanligen innebär flera behandlingar.

Alla insatser inom sjukvårdsförsäkringen föregås av en medicinsk bedömning på motsvarande sätt som inom den offentligfinansierade vården. Vården utförs endast om det konstateras finnas ett behov av vård och utförs enbart av privata vårdgivare i Sverige eller utomlands. Akutvård, intensivvård, förlossning, kosmetisk behandling med flera ges inte inom sjukvårdsförsäkringen. Vården finansieras i sin helhet med premier från försäkringstagarna.

Statistikdatabasen