Logotype for print

Sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring

Publicerad: 2023-05-31 Nästa publiceringsdatum: 2024-05-29

I slutet av 2022 fanns det strax över 26 miljoner sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar i Sverige. För dessa försäkringar betalade försäkringstagarna, eller deras arbetsgivare, drygt 19 miljarder kronor i premier.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Anledningen till att det finns så många sjuk- olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar är att en individ kan ha flera olika sådana försäkringar. Knappt hälften (47 procent) av dessa 26 miljoner försäkringar var olycksfallsförsäkringar och en tredjedel (35 procent) var någon form av sjukförsäkring. Dessa försäkringar ger en ekonomisk ersättning vid sjuk- och olycksfall.

Det finns också kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Ett exempel är barnförsäkringar som i de flesta fall är sådana försäkringar. Barnförsäkringar utgjorde 10 procent av samtliga sjuk- och olycksfallsförsäkringar vid slutet av 2022. Ungefär 3 procent var kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar för vuxna.

Knappt 44 procent av sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringarna som fanns vid slutet av 2022 betalades inte av individen själv utan av individens arbetsgivare. Knappt 40 procent av försäkringarna var gruppförsäkringar, där en företrädare – till exempel en arbetsgivare eller ett fackförbund – har avtalat fram en lösning som individen via sin anställning eller sitt medlemskap får möjlighet att teckna, ofta till ett förmånligt pris. Resterande sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar var individuella försäkringar, där individen själv tecknat försäkringen.

Anm.: Sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar finns inom både liv- och skadeförsäkringsföretag. Barnförsäkring omfattar i de flesta fall både sjuk- och olycksfall; om ett barn enbart har olycksfallsförsäkring så ingår den i kategorin Olycksfallsförsäkring. I kategorin Övrigt ingår bland annat försäkringar för rehabilitering och sjukavbrott, samt från 2017 även graviditetsförsäkring.

Statistikens innehåll

Insamling av sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringar (antal försäkringar och premieinkomst) sker årligen till Svensk Försäkring. Uppgifterna lämnas av både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag, vilka är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför försäkringen.

Försäkringar som innehåller både sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser redovisas som sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring omfattar inte ekonomisk ersättning på samma sätt som övriga sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen omfattar vanligtvis sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård och ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel.