Logotype for print

Djurförsäkringar

Publicerad: 2022-04-29 Nästa publiceringsdatum: 2023-04-27

Djurförsäkringar tecknas för att ge ett ekonomiskt skydd för försäkringstagaren genom att ersätta kostnader som kan uppstå när ett djur blir skadat eller drabbas av sjukdom. Försäkringarna ger framför allt ersättning för kostnader för veterinärbesök.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Ökande premieinkomster och skadebelopp

För 2021 betalades det in totalt 5,3 miljarder kronor i premier för olika djurförsäkringar. Majoriteten av premierna avser premieinkomster för försäkrade hundar men även försäkringar för hästar och katter står för en stor del av premierna. Jämfört med 2020 ökade premieinkomsterna med 0,6 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 13 procent. Det är den kraftigaste årliga ökningen av premieinkomsterna som har varit under perioden 2010 till och med 2021, se figur 1. Den genomsnittliga årliga ökningstakten under perioden ligger på 8 procent. Sett över hela tidsperioden har premieinkomsterna för djurförsäkringar mer än fördubblats. Att premieinkomsterna ökar kan vara en följd av att det tecknas fler försäkringsavtal för djur samt att de genomsnittliga premierna för djurförsäkringar blir högre eller kombinationer av detta.   djur_fsk_2022.png

Läs också: Marknaden för djurförsäkringar växer

Försäkringsbolagen har under 2020 betalat ut totalt 3,4 miljarder kronor i ersättningar för de kostnader som uppstått för försäkringstagaren på grund av sjukdom eller skada hos försäkrade djur. Det avser framför allt ersättningar för veterinärvård. Jämfört med 2019 är det en ökning med 0,4 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 14 procent. Ökningen av det beräknade skadebeloppet är högre än de årliga ökningar som varit tidigare under perioden 2010 till och med 2020. Den genomsnittliga årliga ökningstakten ligger på 9 procent under perioden. Jämfört med 2010 har det beräknade skadebeloppet 2020 ökat med 134 procent, alltså mer än en fördubbling.

djur_fsk_2022_1.png