Logotype for print

Djurförsäkringar

Publicerad: 2023-05-23 Nästa publiceringsdatum: 2024-06-18

Premieinkomsterna för djurförsäkringar fortsätter att öka, men i avtagande takt. Samtidigt ökar också utbetalda försäkringsersättningar för de kostnader som uppstår i samband med sjukdom eller skada hos det försäkrade djuret.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Djurförsäkringar tecknas för att ge ett ekonomiskt skydd för försäkringstagaren genom att ersätta kostnader som kan uppstå när ett djur blir skadat eller drabbas av sjukdom. Försäkringarna ger framför allt ersättning för kostnader avseende veterinärbesök.  

Ökande premieinkomster och skadebelopp

För 2022 betalades det in totalt 5,7 miljarder kronor i premier för olika djurförsäkringar. Det är en ökning med 0,4 miljarder kronor motsvarandes en ökning med 7 procent jämfört med 2021. Premieinkomsterna för djurförsäkringar har ökat årligen och kraftigast var ökningarna under 2021 och 2020 då premierna ökade med 13 procent respektive 11 procent. Sett över hela tidsperioden har premieinkomsterna för djurförsäkringar mer än fördubblats. Att premieinkomsterna ökar kan vara en följd av att det tecknas fler försäkringsavtal för djur, att de genomsnittliga premierna för djurförsäkringar blir högre, att det tecknas mer omfattande försäkringar eller kombinationer av detta.   

Figur 1. Premieinkomst i miljarder kronor per år för djurförsäkringar, år 2010–2022.djurfsk.png

Under 2022 betalade försäkringsbolagen ut 4,0 miljarder kronor i ersättningar för de kostnader som uppstått för försäkringstagaren på grund av sjukdom eller skada hos försäkrade djur. Ersättningarna avser framför allt ersättningar för de kostnader som uppstått på grund av veterinärvård. Jämfört med 2021 är det en ökning med 0,3 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 8 procent.

Figur 2. Utbetalda försäkringsersättningar per år för djurförsäkringar, år 2010–2022. djurfsk_2.png