Logotype for print

Cykelstölder

Publicerad: 2021-06-22 Nästa publiceringsdatum: 2022-06-21

Drygt 51 800 cykelstölder inträffade under 2020, det är 16 procent fler än året innan. Totalt betalades det ut drygt 250 miljoner kronor i skadeersättningar för cykelstöld. Den genomsnittliga skadeersättningen var drygt 4 800 kronor.

Allt fler cykelstölder där ägaren har fått utbetald skadeersättning från försäkringsföretagen, anmäler också sin cykel stulen till polisen; det har skett en ökning från 45 procent till 67 procent under den senaste 10-årsperioden. Detta beror förmodligen på att allt fler försäkringsföretag kräver att cykeln ska vara polisanmäld som stulen för att det ska vara möjligt att få skadeersättning. Under år 2020 anmäldes totalt drygt 77 000 cykelstölder till polisen. Att en person har polisanmält en cykelstöld behöver inte nödvändigtvis innebära att personen också har anmält stölden till ett försäkringsföretag. Det kan vara så att cykelägaren inte har en försäkring som täcker cykelstöld, men det kan också vara cyklar av mindre värde som gör att självrisken överstiger värdet av cykeln.

cykel_2020_1.png

Under 2020 betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 250 miljoner kronor till kunder som fått sin cykel stulen. Det genomsnittliga beloppet för en skadeersättning var drygt 4 800 kronor.

För att få ersättning för en stulen cykel krävs oftast en polisanmälan. Andra villkor i försäkringen kan också vara att cykeln ska ha varit låst. Hemförsäkringen gäller vanligtvis för cyklar upp till omkring 15 000–20 000 kronor, för en dyrare cykel behövs en tilläggsförsäkring. Vid stöld betalas ersättning för cykelns värde minus den självrisk som ägaren har. Hur stort beloppet blir beror också på hur gammal cykeln är (s.k. åldersavdrag). 

Den senaste 10-årsperioden har antalet stulna cyklar som det har utbetalats en skadeersättning för ökat med 74 procent. Sannolikt beror ökningen på att fler försäkrar dyrare cyklar. Det visar också uppgången i skadeersättningar, det vill säga det genomsnittliga utbetalda beloppet för en cykelstöld, som har ökat från 2 800 kronor till 4 800 kronor under den senaste 10-årsperioden.

2020_2_cykel.png

 

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se