Logotype for print

Cykelstölder

Publicerad: 2023-06-14 Nästa publiceringsdatum: 2024-06-12

Försäkringsföretagen har betalat ut försäkringsersättningar för totalt 45 600 cykelstölder som inträffade under 2022. Det är en ökning med 1 600 cykelstölder motsvarandes en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Totalt betalades det ut drygt 243 miljoner kronor i skadeersättningar för cykelstölderna som ägde rum under 2022. Det innebär en genomsnittlig skadeersättning på 5 300 kronor per cykelstöld, men varierar givetvis beroende på cykelns värde.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Drygt 243 miljoner kronor betalades ut i försäkringsersättningar för totalt 45 600 cykelstölder under 2022. Antalet cykelstölder har ökat med 4 procent och den totala skadeersättningen har ökat med 7 procent jämfört med året innan. Antalet cykelstölder som anmälts till polisen under 2022 har däremot minskat. Under 2022 polisanmäldes 62 700 cykelstölder, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med året innan.

Antalet cykelstölder som det har betalats ut ersättning för motsvarar 73 procent av antalet stöldanmälningar som gjorts till polisen. Det är en ökning med 22 procentenheter sedan 2013. Att en person har polisanmält en cykelstöld behöver inte nödvändigtvis innebära att personen också har anmält stölden till ett försäkringsföretag. Det kan vara så att cykelägaren inte har en försäkring som täcker cykelstöld, men det kan också vara cyklar av mindre värde som gör att självrisken överstiger värdet av cykeln eller att cykeln har lämnats olåst. För att få ersättning för en stulen cykel krävs att cykeln ska ha varit låst.

cykelstölder.png

Under 2022 betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 243 miljoner kronor till kunder som fått sin cykel stulen. Det genomsnittliga beloppet för en skadeersättning var 5 300 kronor.

Vid stöld betalas ersättning för cykelns värde minus den självrisk som ägaren har i sitt försäkringsavtal. Hur stort beloppet blir beror också på hur gammal cykeln är (så kallat åldersavdrag). 

Vid jämförelse med 2013 har den genomsnittliga skadeersättningen för stulna cyklar ökat från 3 000 kronor till 5 300 kronor. Det beror på att cyklarnas värde har ökat, särskilt genom elcykelns intåg på marknaden. Av de stöldanmälningar som gjordes till polisen 2022 avsåg 24 procent elcyklar. Det är en dubbelt så hög andel som två år tidigare.

cykelstölder 2023.png