Logotype for print

Cykelstölder

Publicerad: 2022-06-15 Nästa publiceringsdatum: 2023-06-15

Försäkringsföretagen betalade ut försäkringsersättning för drygt 44 000 cykelstölder under 2021, det är minskning i antal cykelstölder med 15 procent jämfört med året innan. Totalt betalades det ut drygt 227 miljoner kronor i skadeersättningar för cykelstölder. Den genomsnittliga skadeersättningen under 2021 var knappt 5 200 kronor per cykelstöld men varierar givetvis beroende på cykelns värde.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2021 betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 227 miljoner kronor för sammanlagt drygt 44 000 cykelstölder. Antalet cykelstölder har minskat med 15 procent och den totala skadeersättningen har minskat med nio procent. Även antalet cykelstölder som anmäls till polisen har minskat. Under 2021 polisanmäldes knappt 65 000 cykelstölder, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med året innan.

Vid jämförelse med 2012 har andelen cykelstölder, där ägaren har fått utbetald försäkringsersättning, och som också anmälts till polisen ökat. Andelen har ökat från 48 till 68 procent på tio år. Att en person har polisanmält en cykelstöld behöver inte nödvändigtvis innebära att personen också har anmält stölden till ett försäkringsföretag. Det kan vara så att cykelägaren inte har en försäkring som täcker cykelstöld, men det kan också vara cyklar av mindre värde som gör att självrisken överstiger värdet av cykeln eller att cykeln har lämnats olåst. För att få ersättning för en stulen cykel krävs att cykeln ska ha varit låst.

cykel2021.png

Under 2021 betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 227 miljoner kronor till kunder som fått sin cykel stulen. Det genomsnittliga beloppet för en skadeersättning var knappt 5 200 kronor.

Vid stöld betalas ersättning för cykelns värde minus den självrisk som ägaren har i sitt försäkringsavtal. Hur stort beloppet blir beror också på hur gammal cykeln är (så kallat åldersavdrag). 

Vid jämförelse med 2012 har den totala skadeersättningen för stulna cyklar nästan fördubblats. Sannolikt beror ökningen på att cyklarnas värde ökat; särskilt genom elcykelns intåg på marknaden. Det genomsnittliga utbetalda beloppet för en cykelstöld har ökat från 2 700 kronor 2012 till 5 200 kronor under 2021.

2cykel2021.png