Logotype for print

Förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

2024-03-27

Svensk Försäkring kan konstatera att det årligen till försäkringsbranschen anmäls ett stort antal vattenskador i fastigheter. Kostnaderna för återställande uppgår till flera miljarder kronor per år. Varje vattenskada medför dessutom både onödiga och omfattande utsläpp av växthusgaser och har en negativ påverkan på avfall av byggnadsmaterial. Vi menar att även om inte Boverket beaktar egendomsskydd så föreligger ett uppdrag att beakta hushållning av avfall.

hela remissvaret i filen nedan