Logotype for print

G-metoden och Kalkylmodell för traverser avvecklas

2020-12-28

Svensk Försäkrings Regelnämnd har beslutat att beräkningsverktyget G-metoden och beräkningsverktyget kalkylmodell för traverser skall avvecklas.

Båda verktygen har föråldrats vilket skulle kräva en grundlig översyn. Dessutom används båda dessa i mycket begränsad omfattning. Verktyget i sin nuvarande utformning kommer att finnas tillgängligt på Svensk Försäkrings hemsida till den 31 dec 2021 för att därefter tas bort.