Logotype for print

Alla elsparkcyklar borde ha en försäkring

2023-02-15

Ett nytt förslag från Justitiedepartementet möter skarp kritik från Svensk Försäkring. Framför allt är det kravet på att det endast är vissa lätta elfordon som ska ha en trafikförsäkringsplikt som ställer till det. Risken finns att kraven på försäkring kan komma att kringgås i vissa fall. Låt i stället alla elsparkcyklar ha en trafikförsäkringsplikt.

I förslaget från Justitiedepartementet föreslås att det endast är vissa lätta elfordon som ska ha en trafikförsäkringsplikt. För de fordon som inte har en trafikförsäkringsplikt ska ersättning vid olyckor ändå lämnas via trafikförsäkringssystemet.

Ronja Wildenstam, jurist

- Det finns en stor risk att många elsparkcyklar kommer undan kraven på försäkring. Det känns inte seriöst att alla som har en trafikförsäkring i stället ska stå för kostnaderna för olyckor med dessa elsparkcyklar, säger Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring.

Konsekvenserna för försäkringsgivarna kommer bli betydande då ett stort antal skador med lätta elfordon kan komma att behöva ersättas av Trafikförsäkringsföreningen. Risken är att detta leder till en fördyrning för alla konsumenter som har en trafikförsäkring.

Ett enklare system hade varit att de fordon som omfattas av en rätt till ersättning enligt trafikskadelagen också ska omfattas av trafikförsäkringsplikten.

Det hade också varit önskvärt om regeringen hade tagit initiativ till att klarlägga förutsättningarna för att få framföra dessa lätta elfordon. Många av dessa fordon får i dag endast framföras inom inhägnat område och alltså inte på allmän väg.

- Vi menar att det är en allvarlig brist som innebär att försäkringsbranschen tvingas försäkra fordon som kanske inte är lagliga att framföra på våra gator. Regeringen måste skyndsamt utreda hur dessa lätta elfordon ska klassificeras, säger Ronja Wildenstam.

Med en uppdaterad klassificering, inklusive en plikt att registrera dessa fordon, underlättas också försäkringsbolagens möjlighet att korrekt prissätta risk samt att identifiera dessa fordon för att få en fungerande trafikförsäkring.

Försäkringssnack · Trafikförsäkring för Elsparkcyklar?