Logotype for print

Kampanj för brandsäkert boende

2022-11-16

Under kommande vecka genomförs en kampanj om brandsäkert boende som fokuserar på de fyra B:na inom brandskydd: Brandvarnare, Brandsläckare, Brandfilt och Boendet försäkrat.

Svensk Försäkring ingår i en samrådsgrupp om brandsäkert boende under ledning av Brandskyddsföreningen. I samrådsgruppen ingår också myndigheter såsom Boverket, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och organisationer såsom Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Under kommande vecka kommer en kampanj att genomföras om vikten av ett brandsäkert boende som fokuserar på de fyra B:na inom brandskydd: Brandvarnare, Brandsläckare, Brandfilt och Boendet försäkrat.