Logotype for print

Verktyg för beräkning av klimatpåverkan framtaget

2023-11-07

Svensk Försäkring har tillsammans med CAB Group tagit fram ett nytt verktyg för beräkning av klimatpåverkan - MEPS Klimatkalkylering. MEPS Klimatkalkylering kan användas till att få insikter i fastighetsreparationers klimatpåverkan och därmed få underlag till att göra mer hållbara val.

Hållbarhet är en viktig fråga för försäkringsbranschen och Svensk Försäkring har tillsammans med sina medlemsföretag lagt ett stort fokus på att minska branschens klimatavtryck. Ett sätt är att skapa medvetenhet kring hur olika val vid reparation av skador i fastigheter påverkar klimatet. MEPS Klimatkalkylering används redan bland svenska försäkringsföretag och ännu fler kommer snart börja använda verktyget som en del i ett aktivt hållbarhetsarbete.

Staffan Moberg, jurist

- Genom MEPS Klimatkalkylering får försäkringsföretagen ett redskap att värdera vilka reparationsmetoder och material som lämnar lägst avtryck av växthusgaser. Detta kan vara viktigt även för försäkringstagare som ska få sin byggnad återställd via försäkringen. Det ger en ökad förståelse för vilka material och metoder som föreslås, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

CAB Group AB är ett företag inom systemstöd och tjänster som hjälper fordons- och fastighetsbranschen att göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

MEPS Klimatkalkylering är ett system för hantering av byggskadeärenden som används av försäkringsbolag i Sverige och ett växande antal i Norden.