Logotype for print

Uppdaterad rekommendation kring gassläckningssystem

2021-02-11

Försäkringstekniska rekommendationen angående gassläckningssystem har uppdaterats.

Regelnämnden har den 8 december 2020 beslutat om en ny utgåva (nr 2) av FTR 500. Den nya utgåvan benämns ”Särskilt villkor för gassläcksystem” och ersätter den tidigare utgåvan med titeln ”Särskilt villkor för inertgasanläggning”. Ändringarna i rekommendationen återfinns under rubriken Kontroll, skötsel och underhåll.