Logotype for print

Försäkringstekniska rekommendationer (FTR)

Svensk Försäkring utfärdar försäkringstekniska rekommendationer (FTR) till medlemsföretagen. Rekommendationerna är utformade som försäkringsvillkor och anger vilka krav som bör ställas för ett godkännande av olika skyddstekniska anläggningar eller åtgärder.

FTR refererar också vid behov till relevanta tekniska regelverk som ges ut av andra organisationer som Svenska Stöldskyddsföreningen och Svenska Brandskyddsföreningen. Av konkurrensrättsliga skäl är varken de tekniska regelverken eller FTR bindande för försäkringsbolagen och även andra kravställare kan och får använda sig av FTR. Svensk Försäkring har uppdragit åt Regelnämnden att ta fram FTR.