Logotype for print

Varför hemförsäkring? Nu redo för etapp 2

2023-05-04

Svensk Försäkring går nu vidare med att planera för etapp 2 i projektet ”Varför hemförsäkring?”. Denna del kommer att inriktas på individer som saknar hemförsäkring i två målgrupper: ”Ny i Sverige” och ”Boende i hyresrätt” och bygga på de insikter som projektet identifierat under den första etappen i projektet. För att aktivt nå ut med information ser Svensk Försäkring samarbetet med andra aktörer som centralt för projektets framgång.

Bakgrunden är ett initiativ från 2021 som togs av medlemsföretagen inom Svensk Försäkring och lyfte till ett branschgemensamt projekt för att uppmärksamma oförsäkrade grupper på betydelsen av att teckna en hemförsäkring. Målsättningen är att få fler att teckna försäkring.

Marie Hosinsky, ekonom

- Etapp 1 i projektet fokuserade på att identifiera varför man saknar hemförsäkring och hur försäkringsbolagen kan bli bättre på att nå dessa grupper. Nu vill vi gå vidare med att omsätta dessa insikter till målgruppsinriktad information, säger Marie Hosinsky, projektledare.

Planen för etapp 2 är att ta fram ett branschgemensamt utbildnings- och informationsmaterial om vikten av att ha en hemförsäkring. Tanken är att materialet ska kunna tillhandahållas kostnadsfritt till försäkringsföretag och andra aktörer som aktivt kan nå ut med materialet till målgrupperna.