Logotype for print

Öka trafiksäkerheten - höj farten på A-traktorerna!

2023-02-15

Svensk Försäkring välkomnar att Transportstyrelsen föreslår en rad positiva trafiksäkerhetsåtgärder för A-traktorer, men menar samtidigt att det finns betydligt mer att göra för trafiksäkerheten.

Svensk Försäkring delar inte Transportstyrelsens slutsats att hastigheten på A-traktorer även fortsättningsvis bör begränsas till 30 km/h. Vi ser i stället att det finns utrymme att höja den till 40 km/h, något som skulle gynna både förare av A-traktorer, medtrafikanter samt minska intresset för den mer farliga mopedbilen. Tillsammans med de föreslagna åtgärderna om vinterdäck, en utvidgad riskutbildning, krav på bilbälte och försvårande av att trimma A-traktorn så anser vi att trafiksäkerheten kan upprätthållas på en god nivå.

Staffan Moberg, jurist

- Vi ser även att AM-utbildningen (körkort för moped klass 1) bör kompletteras med övningskörning med 4-hjuliga fordon, vilket inte sker idag. Dessutom bör privat övningskörning tillåtas så erfarenhet av att framföra fordonet erhålls innan den unga föraren ska ut på våra vägar, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Ungefär 90 % av alla A-traktorolyckor utgörs av singelolyckor och kollision med andra fordon. En A-traktor är då betydligare säkrare att färdas i än en mopedbil – vilket kanske är alternativet för att komma fram lite snabbare. Svensk Försäkring ser gärna en utfasning av mopedbilar till förmån för de mer säkra A-traktorerna.

- Det är förvånansvärt att Transportstyrelsen avstyrker krav på uppkörning utifrån grunden att det skulle belasta Transportstyrelsen administration och att det skulle bli dyrbart för såväl den enskilde som för Transportstyrelsen. Den inställningen har man inte vad gäller andra trafikslag. Var tog trafiksäkerhetsmålen vägen med ett sådant resonemang, undrar Staffan Moberg.

Med samtliga av de föreslagna åtgärderna anser försäkringsbranschen att det finns goda möjligheter att upprätthålla en god trafiksäkerhet. Vid en tillåten hastighet av 40 km/h minskar behovet av såväl trimning av A-traktorn samt behovet av omkörningar från andra bilister – framför allt på 50-vägar.

Försäkringssnack · Höj farten på A-traktorerna!