Logotype for print

Svensk Försäkring om solceller och installation

2021-08-27

Med anledning av en ökad efterfrågan på solceller har också frågor om installation och besiktning ökat. Svensk Försäkring vill tydliggöra hur branschen ser på situationen.

För att utföra en installation av en solcellsanläggning ser vi att man behöver vara behörig elektriker. Idag sätts själva panelerna många gånger upp av andra fackmän än just elektriker. Installationen rör endast den elektriska inkopplingen av anläggningen och det är således av vikt att även de fackmän som medverkar har förståelse för att arbetet utförs enligt alla instruktioner (till exempel att sladdar inte hänger löst eller kommer i kläm).

Att regelverket följts är även en förutsättning för försäkringsersättning om en skada skulle uppkomma. I detta sammanhang bör uppmärksammas att större solcellsanläggningar vid installation på platta tak kan orsaka försvagningar i takkonstruktionen genom både infästningar och den ökade tyngd anläggningen medför.

En fördel är om samtliga som medverkar vid installationen har någon form av auktorisation, det vill säga att man är särskilt utbildade och godkända för att utföra jobbet. Vi ser också att det finns skäl att införa krav på en kontrollbesiktning av att installationen är korrekt utförd. Konsekvenserna av en felaktig installation kan bli förödande. Liv kan sättas på spel och stora värden för såväl den enskilde som för företag kan gå förlorade – detta även om försäkringsersättning utgår för skadan.

Det finns skäl att efter en viss tid (cirka tio år) utföra underhåll på anläggningen för att säkerställa funktionen. Svensk Försäkring kommer att uppmärksamma frågan hos Elsäkerhetsverket.