Logotype for print

Alla riksdagspartier kommer att ingå i pensionsgruppen

2023-10-13

Nu är det klart att alla riksdagspartier kommer att ingå i pensionsgruppen och att alla partier har accepterat pensionsöverenskommelsen och dess principer från 1990-talet.

Det har varit på gång länge, men nu är det klart att alla riksdagspartier kommer att ingå i pensionsgruppen och att alla partier har accepterat pensionsöverenskommelsen och dess principer från 1990-talet, dvs. att livsinkomstprincipen ska gälla och att pensionssystemet ska vara fristående från statsbudgeten. Det har också aviserats från ansvarig minister och hennes medarbetare att flera steg är på väg att tas i arbetet:

  • Höjda pensioner. Troligen genom utdelning av en del av det befintliga överskottet på 1300 miljarder kronor.
  • Möjlighet till pausad tjänstepension ska diskuteras inom kort.
  • Det ska bli tydligt att det ska löna sig att gå till jobbet varje dag, särskilt för låginkomsttagare.
  • Ökat fokus på äldre och deras arbetskraftsdeltagande. Åldersdiskrimineringen måste upphöra och äldres erfarenheter (senioritet) tas bättre till vara.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Det är verkligen positivt att pensionsgruppen nu är samlad och att det finns en så bred uppslutning kring de grundläggande principerna inom pensionssystemet, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

 

 

 

Pensionsgruppen

Pensionsgruppen

Ordförande: Anna Tenje, äldre och socialförsäkringsminister (M)

Förordnade ledamöter:
Jessica Rosencrantz (M)
Hans Eklind (KD
Mauricio Rojas (L)
Martina Johansson (C)
Teresa Carvalho (S
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Ida Gabrielsson (V)
Oscar Sjöstedt (SD)
Janine Alm Ericson (MP)

Förordnade sakkunniga:
Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare hos Anna Tenje (M)
Jesper Ahlgren, statssekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson (M).