Logotype for print

EU vill uppmuntra individer att spara långsiktigt till pensionen

2022-02-14

PEPP (paneuropeisk privat pensionsprodukt) är resultatet av en ambitiös målsättning hos EU-kommissionen att kanalisera en större del av hushållens pensionssparande till långsiktiga investeringsprodukter.

PEPP-förordningen ska implementeras i svensk lagstiftning under 2022 och Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på nationella bestämmelser vad gäller bland annat villkor för in- och utbetalningar.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- I PEPP-förordningen betonas behovet av långsiktigt sparande till pensionen för att nå tillräckliga inkomster vid pensioneringen. Sverige är tyvärr ett av få länder i världen där det saknas en subvention av långsiktigt privat pensionssparande, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Genom PEPP-förordningen harmoniseras vissa av PEPP-produktens grundläggande egenskaper. Till dessa hör bland annat att den är gränsöverskridande, vilket innebär att en PEPP-sparare vid flytt till en annan medlemsstat kan fortsätta att spara hos samma institut.

- Med tanke på att det saknas en subvention för långsiktigt sparande är intresset hos svenska finansiella företag av att erbjuda en PEPP i dagsläget lågt. Det kan dock komma att förändras i framtiden och det är därför viktigt att den nationella lagstiftningen innebär konkurrens på lika villkor, säger Eva Erlandsson.