Logotype for print

Sänkt skatt för investeringssparkonto och kapitalförsäkring ett steg i rätt riktning

2024-03-25

Svensk Försäkring tillstyrker förslaget om en skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring.

Eva Erlandsson, senior ekonom

Förslaget innebär att sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring blir skattefritt upp till 300 000 kronor. Syftet är att uppmuntra fler hushåll till att spara långsiktigt i finansiella tillgångar så att de har större möjligheter att parera för plötsliga utgifter.

- Från försäkringsbranschens sida har vi länge efterlyst stimulanser för ett långsiktigt sparande och det här är ett steg i rätt riktning, säger senior ekonom Eva Erlandsson, Svensk Försäkring.