Logotype for print

Kapitalförsäkringar – varför och hur?

2024-03-05

Idag publicerar Svensk Försäkring en uppdaterad version av rapporten Kapitalförsäkringar – varför och hur? för att bidra till en ökad förståelse kring produkten.

Svensk Försäkring publicerar idag en uppdaterad rapport om kapitalförsäkringar. Rapporten belyser bland annat de sparformer som finns inom kapitalförsäkring, de vanligaste motiven till att privatpersoner och företag väljer att spara i en kapitalförsäkring, vilka försäkringsmoment som ingår samt likheter och skillnader mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Syftet med den här rapporten är att bidra till en djupare förståelse och kunskap om kapitalförsäkring, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

I dag har omkring 1,5 miljoner privatpersoner ett sparande i kapitalförsäkring vilket kan jämföras med 3,5 miljoner privatpersoner som har ett investeringssparkonto. De allra flesta sparar mindre än den av regeringen föreslagna skattefria grundnivån på 300 000 kronor.

- Omkring 80 procent av de privatpersoner som sparar i kapitalförsäkring har ett sparande under 300 000 kronor säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Även företag kan ha ett sparande i kapitalförsäkring. Under 2023 uppgick premieinbetalningarna sammantaget för privatpersoner och företag till 142 miljarder kronor, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2022.

- Minskningen kan med stor sannolikhet förklaras av en sämre utveckling på aktiemarknaderna, högre inflation och stigande bolåneräntor, som gör att det finns mindre kapital över till sparande, menar Eva Erlandsson.