Logotype for print

Mer än hälften av alla kvinnor tvivlar på om pensionen kommer räcka till

2023-06-01

Hälften av de svarande i Svensk Försäkrings undersökning tror inte att deras pension kommer att vara tillräckligt hög för att räcka till försörjningen som pensionär. Det gäller för något fler kvinnor än män. De med låga inkomster är mer oroliga än de med höga inkomster.

De senaste årens tidvis intensiva debatt om pensionerna kan ha bidragit till att så många som över hälften av alla kvinnor tror att deras pension kommer att vara otillräcklig.

Tror du att din pension kommer att vara tillräckligt hög för att räcka till din försörjning som pensionär?

pensioner_enkat_2023.png

På frågan om vad som bidrar till att höja just deras pension svarar de flesta, 42 procent, att det är att ha ett eget privat pensionssparande. Det ses som viktigare än att arbeta heltid eller högre upp i åldrarna.

Vad tror du bidrar mest till att höja just din pension?

pensioner_enkat_2023_1.png

Bland de äldre, 50‑65 år, är det något fler som tror att ett längre arbetsliv bidrar till att höja deras pension. Det är även i den här åldern som många på allvar börjar intressera sig för sin pension och söka kunskap inför pensioneringen. Det är för denna åldersgrupp mer konkret vad det innebär att arbeta längre och möjligen även tydligare för den enskilde om det är fysiskt och psykiskt möjligt att arbeta längre eller inte.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Allt sparande till pension innebär att konsumtionen skjuts upp från i dag till tiden som pensionär. En viktig skillnad mellan vad som gäller för den allmänna pensionen och tjänstepensionen jämfört med privat pensionssparande är att det är den enskilde själv som beslutar om sitt privata pensionssparande och kan anpassa det utifrån sina egna behov, säger Eva Erlandsson, pensionsexpert och senior ekonom på Svensk Försäkring.

På frågan om de skulle börja spara privat om det infördes en ”morot” från staten svarar 65 procent att de skulle börja spara om det fanns en subvention liknande försäkringsbranschens matchningsförslag. Det gäller i högre utsträckning för kvinnor (67 %) än för män (63 %). Inberäknat dem som uppger ”kanske” uppgår andelen till 93 procent.

- En viktig poäng med det tidigare avdragsgilla privata pensionssparandet var att det bidrog till att uppmärksamma enskilda på att fundera över och planera sitt sparande till pensionen. Bland kvinnor med låga och medelhöga inkomster var det 25 procent som i genomsnitt sparade 500 kronor varje månad till sin pension. Det är oklart om dessa kvinnor sparar till sin pension i dag, säger Eva Erlandsson.

Skulle du börja spara privat, eller öka ditt sparande, om du fick ett bidrag på 100 kronor för varje 500 kronor som du sparar?pensioner_enkat_2023_2.png

Undersökningen gjordes av Kantar/SIFO på uppdrag av Svensk Försäkring under perioden 28 april - 2 maj 2023.