Logotype for print

Svensk Försäkrings konkurrenspolicy

Svensk Försäkring värnar en effektiv konkurrens på marknader där dess medlemsföretag verkar. Svensk Försäkrings styrelse har därför tagit fram en konkurrenspolicy för att förebygga och minimera risk för samverkan i strid med konkurrensrätten.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens och tjänstepensionsföretagens
branschorganisation. Svensk Försäkring arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för dessa företag och för ett högt förtroende för branschen.

Som branschorganisation är Svensk Försäkring ett forum där konkurrerande företag möts och diskuterar olika frågor som aktualiseras på försäkringsområdet. Det finns då risk för samverkan som kan strida mot de konkurrensrättsliga reglerna. Svensk Försäkring värnar en effektiv konkurrens på marknader där dess medlemsföretag verkar. Svensk Försäkrings styrelse har därför fastställt denna konkurrenspolicy för att förebygga och minimera risk för samverkan i strid med konkurrensrätten.

Alla medarbetare vid Svensk Försäkring och i organisationens medlemsföretag som deltar i Svensk Försäkrings verksamhet har att följa denna policy. Utgångspunkterna är att det bör visas en generell aktsamhet inför risker för konkurrensbegränsande samarbete och att en hög grad av öppenhet ska råda avseende samverkan mellan medlemsbolagen.