Logotype for print

Sjöutskottet

Svensk Försäkrings Sjöutskott är ett branschsamarbete för de försäkringsbolag som i Sverige bedriver sjö- och transportförsäkringsverksamhet.

Niklas Bengtsson, ordförande, HDI Global Specialty SE

Håkan Nyström, vice ordförande, AIG

Petronella Borggren, AXA XL

Filip Cokorilo, Zurich Global Corporate Nordic

Charlotte Djerf, Nordisk Marin Försäkring AB

Murielle Grudet, Länsförsäkringar AB

Christopher Hesselbrandt, QBE

Tomas Rydback, If