Logotype for print

GSR - register för skadeanmälningar

Syftet med GSR är att förhindra utbetalningar av skadeersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter.

Försäkringsbedrägeri är ett stort problem för försäkringsbolagen och därmed även för deras ärliga kunder. Därför finns ett gemensamt skadeanmälningsregister, GSR, för att förhindra utbetalningar av skadeersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter. På så sätt kan registret bidra till att minska försäkringsbolagens framtida skadekostnader. Det gynnar försäkringstagarna som annars får betala för bedrägerierna genom att premierna blir högre än nödvändigt.

När en skada anmäls till ett försäkringsbolag kan skadeanmälan komma att registreras i GSR. Försäkringsbolaget får då information om vilka skadeanmälningar som försäkringstagaren tidigare har gjort och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag.

Därigenom går det exempelvis att förhindra utbetalning av ersättningar för samma skada från flera försäkringsbolag, det vill säga man kan stoppa de som försöker få ut dubbla eller flerdubbla ersättningar. GSR kan också indikera om en kund har gjort onormalt många anmälningar av liknande slag. Möjlighet finns alltså att hitta de som missbrukar sina försäkringar.

Registret bidrar också till bättre kundservice genom att möjliggöra snabbare handläggning av skadeärenden för de ärliga kunderna. GSR är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring.

Läs mer