Logotype for print

Fullmaktskollen

Fullmaktskollen underlättar och förenklar för konsumenter genom att ge en överblick över fullmakter de ställt ut och hur länge de gäller. Konsumenterna kan också signera fullmakterna och återkalla dem om de så önskar. Tjänsten är kostnadsfri för konsumenterna och finansieras med avgifter från de anslutna aktörerna.

Genom Fullmaktskollen får konsumenterna ett lättillgängligt verktyg som kan användas både på datorn, smarta mobiler och på läsplatta. Säkerheten är hög och det krävs e-legitimation för inloggning och signering. Fullmaktskollen ger också vägledande information om fullmakter och deras innebörd. Även personer som företräder ett företag kan med hjälp av personlig e-legitimation ta del av samma tjänster som de kan göra i egenskap av privatperson.

Fullmaktskollens målsättning är att fungera som ett nav för fullmaktshanteringen inom försäkringsbranschen. En gemensam standardisering och digitalisering av fullmakter innebär också en effektivisering av försäkringsbolagens och försäkringsförmedlarnas hantering av fullmakter.

Fullmaktskollen i Sverige AB ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten har finansierat uppbyggnaden och verkar också som ordförande i bolaget.

Besök tjänsten