Logotype for print

S4I Standard for Insurance

S4I arbetar med att utveckla och förvalta gemensamma elektroniska standarder för försäkringsbranschen.

Inom försäkringsbranschen finns ett stort behov av att kunna använda gemensamma elektroniska standarder för överföring av information mellan försäkringsföretag och andra intressenter, främst försäkringsförmedlare.

Standardiseringen är en viktig del i den fortsatta digitaliseringen av distributions och informationskanaler. Den ska säkra att relevant information kommuniceras på ett enhetligt sätt. Standarderna ska även bidra till ökad kvalitet, bättre användbarhet och lägre hanteringskostnad.

S4I hanterar utvecklingen av MISLife 2.0, nästa generation av den så kallade MISLife-standarden som är en standardiserad filstruktur på livförsäkringsområdet för att överföra information. Bolaget har även tagit över förvaltningsansvaret för de tidigare versionerna av MISLife som Svenska försäkringsförmedlares förening respektive Min Pension i Sverige AB har utvecklat.

S4I bildades 2016 av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Organisatoriskt är bolaget ett till hälften ägt dotterbolag till Svensk Försäkring. S4I:s kansli är placerat hos Svenska försäkringsförmedlares förening.