Logotype for print

Min Pension

Minpension.se ger en samlad bild av hela pensionen. Tryggt och enkelt. Portalen är ett samarbete mellan staten och de privata pensionsbolagen.

På pensionsportalen Minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör att Minpension.se är en neutral och obero- ende webbportal som är kostnadsfri för användaren.

Minpension.se finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn är i dag knutna till Minpension.se. Tillsammans levererar de pensionsinformation motsvarande 98 procent av det totala pensionskapitalet. Nio av tio pensionssparare har möjlighet att se hela sin pension på Minpension.se.

Förutom att driva och utveckla pensions- portalen är en viktig del i verksamheten att tillsammans med aktörerna i pensionsbranschen utveckla en gemensam IT-infrastruktur och standard för framtidens pensionsinformation.

Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen är Min Pension också en viktig samhällsaktör och opartisk röst i pensionsfrågor. Genom Minpension.se tillhör Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela sin pension.

Pensionsportalen Minpension.se har ett tiotal anställda och ägs av Min Pension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring.

Besök tjänsten