Logotype for print

Bli medlem

Medlemmar i Svensk Försäkring får möjlighet att påverka arbetet med centrala frågor för försäkringsbranschen. Detta sker bland annat genom deltagande i referensgrupper.

Som medlem i Svensk Försäkring får man även tillgång till den branschstatistik som vi sammanställer liksom rapporter, analyser och omvärldsbeskrivningar som publiceras på medlemsportalen. Svensk Försäkring ordnar även informationsträffar, seminarier och andra medlemssammankomster. Det finns en möjlighet att ansöka om ett särskilt medlemskap som är avgränsat till endast branschsamverkan inom sjö- och transportförsäkring.

Vår viktigaste uppgift är det opinionsbildande arbetet där vi fokuserar på att påverka centrala beslutsfattare både i Sverige och på EU-nivå. I Sverige har Svensk Försäkring ett brett kontaktnät inom regeringskansliet och på relevanta myndigheter, vilket ger möjlighet att påverka genom direkt dialog med beslutsfattare. I frågor av särskild vikt är vi aktiva i medier och i den allmänna debatten. Samarbetet inom EU drivs genom den europeiska branschorganisationen Insurance Europe där Svensk Försäkring aktivt deltar i ett stort antal kommittéer och arbetsgrupper för att påverka regelbildningen inom EU.


Ansökningsförfarande

Ansökan för medlemskap görs genom att skicka ett brev till Svensk Försäkring med begäran om medlemskap samt en kortfattad beskrivning av verksamheten, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Ansökningsbrevet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. Vi vill gärna ha en kontaktperson inom varje medlemsbolag som vi kan vända oss till i alla praktiska frågor, till exempel när vi skickar ut förfrågan om deltagande i olika arbets- och referensgrupper.

Ange särskilt om ansökan även avser Svensk Försäkrings verksamhet inom sjö- och transportförsäkring.

Medlemsansökan beviljas av styrelsen i Svensk Försäkring.

Avgift

Avgiften är beräknad som ett grundbelopp (motsvarande ett prisbasbelopp) för var och en av fem verksamhetsgrenar: Fondförsäkring, Livförsäkring, Motorfordonsförsäkring, Sjö- och Transportförsäkring samt Övrig Sakförsäkring. Därutöver fördelas kostnaderna mellan medlemsföretagen i förhållande till premieintäkt för direkt svensk affär. Ungefär en tredjedel av avgiften utgörs av en serviceavgift från SFS Svensk Försäkring Service AB för tjänster som är momspliktiga. 

Här kan du läsa om hur medlemsavgiften beräknas

Har du frågor om medlemsskap?

Kontakta Mats Galvenius, vice vd Svensk Försäkring 08-522 785 20 eller 
Marie Hosinsky 08- 522 785 16.